Kancelaria Mediacyjna PRIMUM CONSENSUS Dorota Fedorowska
  Plac Powstańców Śl. 17a, pok. 222, 53-329 Wrocław
  mediacje@sotiko.pl
strona startowa kontakt e-mail

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI
KONTAKT
PROCEDURA MEDIACYJNA

ARTYKUŁY PRASOWE / WYWIADY


 


 

 
 

O FIRMIE
MEDIACJE - ZARZĄDZANIE KONFLIKTAM
SYLWETKA MEDIATORA
REKOMENDACJE
OPINIE UCZESTNIKÓW MEDIACJI
REGULAMIN MEDIACJI
KODEKS MEDIATORA
STANDARDY MEDIACJI
USTAWY O MEDIACJI
MEDIACJE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
LITERATURA
DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE
SZKOLENIA
CENNIK USŁUG


FUNDACJA EDUCO
STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW RODZINNYCH
KRAJOWE STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW
FUNDACJA PARTNERS POLSKA
MAPA STRONY

Witamy na stronie Mediacje

"Poznanie potrzeb naszych Klientów jest przywilejem nadanym dzięki zaufaniu"

Dorota Fedorowska
MEDIATOR
Mediacje Wrocławskie - pod takim hasłem od dwóch lat realizowany jest program mediacji społecznych, dofinansowanych przez Gminę Wrocław, z którego mogą korzystać mieszkańcy Wrocławia.

Mediacja - metoda rozwiązywania konfliktów i zapobiegania kryzysom - pod takim tytułem prowadzone są szkolenia dofinansowane w ramach programu. Organizacje społeczne, urzędy i firmy, zainteresowane szkoleniem informacyjnym w zakresie mediacji, mogą składać swoje zgłoszenia na adres email: mediacje@sotiko.pl lub nr tel. 0602 12 45 60

Mediator, Dorota Fedorowska, jest jednym z pierwszych wrocławskich mediatorów, którzy przy wsparciu Gminy Wrocław zainicjowali realizację programu.

ZAKOŃCZYŁA SIĘ OGÓLNOKRAJOWA AKCJA "POGÓDŹMY SIĘ NA ŚWIĘTA"
organizowana przy współpracy mediatorów z różnych środowisk i stowarzyszeń, z inicjatywny Stowarzyszenia "Mediacje Polska" oraz wsparciu Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów.
Centrum Promocji Zdrowia we Wrocławiu również zostało zaproszone do udziału w akcji.
POLSKIE RADIO WROCŁAW, program PANA FILIPA MARCZYŃSKIEGO,   więcej o akcji>>

Mediacje w pytaniach i odpowiedziach
 
TWOJE PYTANIE DO MEDIATORAllllllllllllll
 
MEDIACJE A PYTANIA OGÓLNEllllllllllllllllll
 
MEDIACJE A PODZIAŁ MAJĄTKUlllllllllllllll
 
MEDIACJE A SPRAWY RODZINNEllllllllllllllll
 
MEDIACJE A SPRAWY GOSPODARCZElllllla
 
MEDIACJA A WINDYKACJA NALEŻNOŚCI →
 
MEDIACJE A WIELKIE KORPORACJElllllllllll
 
MEDIACJE A KOSZTA SĄDOWEllllllllllllllllllll
 
MEDIACJA A SPRAWY KARNElllllllllllllllllllllll

Szkolenia
 
Oferta szkoleniowa naszego Centrum jest ukierunkowana na zdobywanie umiejętności psychologicznych przez zwykłych ludzi, biznesmenów oraz ich pracowników czy przedstawicieli organizacji pozarządowych, starającą się promować wysokie standardy komunikacji między ludźmi.. czytaj więcej>>

Szkolenia psychologiczne:
treningi, warsztaty, seminaria, wykłady, promocja zdrowej komunikacji, wsparcie dla osób indywidualnych oraz firm,

Prowadzący szkolenia:
psycholog szkoleniowiec, psycholog mediator.

Sylwetka Mediatora
 
Dorota Fedorowska
mediator, psycholog, trener I stopnia rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

czytaj więcej>> 
NOWOŚĆ !!!
 
Zdobądź zawód mediatora w ramach szkolenia dla zawodowych mediatorów... więcej>>

Cz.I - Motto:
Mediacja sprowadza walkę między ludźmi do walki z problemami. Ugodowe rozwiązywanie sporów tworzy lepszy świat wokół nas.

Oddaję do rąk czytelnika I część podręcznika, którego zadaniem jest wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z mediacją oraz wskazanie najprostszych sposobów zastosowania mediacji w codziennym życiu.   więcej>>

Cz.II - Motto:
Gotowość społeczeństwa do podejmowania mediacji wskazuje na jego wysoką kulturę prawną.

Oddaję do rąk czytelnika II część podręcznika, którego zadaniem jest przede wszystkim wskazanie jak krok po kroku można skorzystać z mediacji w różnych typach spraw, uwzględniając polskie uwarunkowania prawne.   więcej>>Warsztat Pracy Zawodowego Mediatora


Celem podręcznika Warsztat Pracy Zawodowego Mediatora jest wsparcie odpowiedzialności zawodowego mediatora za prawidłowość i płynność procesu mediacji.   więcej>>

Doradztwo pychologiczne
 
Kierujemy do osób indywidualnych, rodzin, grup, firm i organizacji. Wspieramy też rodziny z problemem niepełnosprawności ich członka np. dziecka, dorosłego...
czytaj więcej>>

Nasze usługi obejmują swoim zakresem:
usługi mediacyjne, poradnictwo psychologiczne, wsparcie psychologiczne, zarządzanie konfliktami, polubowne rozwiązywanie konfliktów rodzinnych, wsparcie w mobbingu, separacja, rozwód, negocjacje.


Mediacje - zarządzanie konfliktami
 
Cokolwiek jest przyczyną konfliktu, którego doświadczasz, mamy pomysł na jego satysfakcjonujące rozwiązanie...
czytaj więcej>>

Mediacje są nowoczesną usługą na pograniczu prawa i psychologii. Obejmują swoim zakresem:
prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo gospodarcze, prawo karne, prawo pracy, prawo spadkowe, prawo alimentacyjne, prawo ubezpieczeniowe, odszkodowania powypadkowe, odszkodowania pracownicze.

Zachęcamy do zadawania pytań obejmujących mediacje w kontekście następujących zagadnień:
mediacja rodzinna, mediacje gospodarcze, mediacja cywilna, mediacje podział majątku, kancelarie prawne, usługi mediacyjne, ugody sądowe, ugody pozasądowe, ugoda pozaprocesowa, postępowanie pojednawcze, alternatywne roztrzyganie sporów cywilnych, ADR, pojednanie, mediacje a odszkodowania, mediacje a rozwody, mediacje a separacja, mediacje i alimenty, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, opieka nad małoletnim dzieckiem, rozkład rodziny, rozkład pożycia małżeńskiego, separacja,mediacje a windykacja należności, poufność procesu mediacji, bezstronność i neutralność mediatora, kompromis w mediacji, niskie koszta mediacji, mediacja umowna, obniżanie kosztów sądowych, podział majątku, majątek pozamałżeński, majątek firmy, majątek spółki, majątek spółdzielczy, pozaprocesowe załatwianie spornych spraw, umowa o mediację, mediacja ze zlecenia sądu, zwrot wpisu, konflikty rodzinne, konflikty gospodarcze, konflikty cywilne, spory, pokojowe rozwiązywanie konfliktów, polubowne rozwiązywanie sporów, tanie usługi mediacyjne, rozprawy sądowe, pomoc mediacyjna, pisanie ugód, doradztwo mediacyjne, jak uniknąć kosztów sądowych, skuteczna windykacja, skuteczne ściąganie długów, dział spadku, zwrot kosztów sądowych, znoszenie się kosztów sądowych, instytucja mediacji, poradnictwo mediacyjne, mobbing a odszkodowanie, klauzula wykonalności, wykonalność ugody, egzekucja komornicza, egzekucja wyroku sądu, egzekucja postanowienia sądu, zatwierdzanie ugody przez sąd, podleganie ugody wykonaniu w drodze egzekucji, odpis, protokół z mediacji, posiedzenie mediacyjne, skuteczność prawna ugody, usługi komornicze, windykacja należności, ściąganie długów.